Vita Foam
Vita Bedsheets
SLE 138 SLE 138 138.0 SLE SLE 134 i
Vita Dove Pillow
SLE 36 SLE 36 36.0 SLE SLE 35 i
Vita Gazelle Pillow
SLE 56 SLE 56 56.0 SLE SLE 54 i
Vita Jumbo Pillow
SLE 80 SLE 80 80.0 SLE SLE 78 i
Vita Leisure Mat
SLE 341 SLE 341 341.0 SLE SLE 331 i
Vita Baby Mattress
SLE 277 SLE 277 277.0 SLE SLE 269 i
Vita Shine
SLE 821 SLE 821 821.0 SLE SLE 796 i
Vita Corona
SLE 1,304 SLE 1,304 1304.0 SLE SLE 1,265 i
Vita Super
SLE 1,928 SLE 1,928 1928.0 SLE SLE 1,870 i
Vita Spring Flex
SLE 2,502 SLE 2,502 2502.0 SLE SLE 2,427 i
Vita Grand
SLE 2,102 SLE 2,102 2102.0 SLE SLE 2,039 i
Vita Supreme
SLE 2,091 SLE 2,091 2091.0 SLE SLE 2,029 i
Vita Classic
SLE 2,371 SLE 2,371 2371.0 SLE SLE 2,300 i
Vita Orthopedic
SLE 2,771 SLE 2,771 2771.0 SLE SLE 2,688 i
Vita Twill (2 in 1 Mattress)
SLE 2,921 SLE 2,921 2921.0 SLE SLE 2,834 i